Čo mám robiť, ak nedostávam upozornenia?

Nezabúdajte, že obsah zobrazený na hodinkách je rovnaký ako obsah, ktorý môžete vidieť na paneli s upozorneniami mobilného telefónu. Vidíte vo svojom telefóne upozornenia aplikácie na paneli s upozorneniami? Upozornenia sa na hodinkách zobrazia iba vtedy, ak sa zobrazia aj na telefóne.

Vopred vyplnený zoznam existujúcich aplikácií vo vašom mobilnom zariadení sa v aplikácii Zepp nezobrazí. V zozname sa zobrazia iba aplikácie, ktoré generujú upozornenia, a časom sa začnú objavovať ďalšie, keď sa budú doručovať nové upozornenia.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte nasledujúce kroky:

A. Zapnite upozornenia aplikácie v aplikácii Zepp.

1) Otvorte aplikáciu Zepp a klepnite na Profil v pravom dolnom rohu.
2) Klepnite na Moje zariadenia-- Amazfit Bip U
3) Klepnite na Upozornenia and pripomienky --- Upozornenia aplikácie, aby ste povolili aplikácii Zepp prístup k upozorneniam
4) Zapnite Upozornenia aplikácie
5) Klepnite na „Spravovať aplikácie" dole v strednej časti obrazovky a vyberte si aplikáciu, ktorej upozornenia chcete dostávať.

Poznámka: Ak zapnete možnosť prijímania upozornení aplikácií iba vtedy, keď je obrazovka vypnutá, upozornenia aplikácií budete dostávať iba vtedy, keď bude obrazovka telefónu vypnutá.

B. Uistite sa, že máte v mobilnom telefóne zapnutý Bluetooth.
C. Skontrolujte, či na hodinkách nie je zapnutý režim Nerušiť (tichý režim). Ak je zapnutý, vypnite ho.
D. Uistite sa, že v telefóne funguje panel s upozorneniami.
F. Prejdite do nastavení telefónu, vyhľadajte upozornenia aplikácií, vypnite ich a potom ich znova zapnite, reštartujte telefón, reštartujte aplikáciu Zepp a skúste to znova.
G. Prejdite do aplikácie Zepp -Profil-Moje zariadenia - Amazfit Bip U, klepnite na Spustiť v pozadí, skontrolujte nastavenia a uistite sa, že aplikácia Zepp beží v pozadí.

Ak používate iPhone, prejdite do časti Nastavenia > Upozornenia > Správy/Aplikácia Zepp >Zapnite všetky upozornenia. Takisto sa uistite, že máte v aplikácii Zepp zapnutú možnosť Iné.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.