Nabíjanie hodiniek

Pripojte hodinky k nabíjacej základni a druhý koniec kábla USB pripojte k napájaciemu adaptéru USB. Na hodinkách sa zobrazí stav nabíjania.
Obrazovka hodiniek sa pri nabíjaní automaticky vypne. Klepnutím na obrazovku zobrazíte rozhranie priebehu nabíjania.
Požiadavky na nabíjanie: Na nabíjanie sa odporúča použiť port USB na počítači alebo na značkovej nabíjačke pre mobilné telefóny.