Co zrobić, jeśli nie odbieram powiadomień?

Zawartość w zegarku jest taka sama jak informacje wyświetlane na pasku powiadomień w telefonie komórkowym. Czy widzisz powiadomienia aplikacji na pasku powiadomień w telefonie komórkowym? Pamiętaj, że alerty będą wyświetlane w zegarku tylko wtedy, gdy pojawią się w telefonie.

Wstępnie zapełniona lista dotychczasowych aplikacji w urządzeniu mobilnym nie będzie wyświetlana w aplikacji Zepp. Na tej liście wyświetlane są tylko aplikacje generujące powiadomienia, a lista zapełnia się z czasem, wraz z odbieraniem kolejnych powiadomień.

Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące czynności:

A. W aplikacji włącz alerty aplikacji.

1) Otwórz aplikację Zepp i dotknij opcji Profil w prawym dolnym rogu.
2) Dotknij opcji Moje urządzenia — Amazfit Bip U.
3) Dotknij opcji Powiadomienia i przypomnienia — Alerty aplikacji, aby zezwolić aplikacji Zepp na dostęp do powiadomień.
4) Włącz Alerty aplikacji.
5) Dotknij polecenia Zarządzaj aplikacjami w środkowej dolnej części ekranu i wybierz aplikację, która ma wysyłać alerty.

Uwaga: jeśli włączysz funkcję „Odbieraj alerty aplikacji, tylko gdy ekran jest wyłączony”, będziesz otrzymywać alerty aplikacji tylko wtedy, gdy ekran Twojego telefonu będzie wyłączony.

B. Upewnij się, że łączność Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona.
C. Sprawdź, czy w zegarku jest włączony tryb Nie przeszkadzać (tryb cichy, DND). Jeśli jest włączony, wyłącz go.
D. Upewnij się, że pasek powiadomień w telefonie działa prawidłowo.
F. Przejdź do ustawień telefonu, znajdź powiadomienia aplikacji, włącz je i wyłącz, uruchom telefon ponownie, włącz aplikację Zepp i spróbuj jeszcze raz.
G. W aplikacji Zepp przejdź do obszaru Profil — Moje urządzenia — Amazfit Bip U, dotknij polecenia Uruchom w tle, aby sprawdzić ustawienia i upewnić się, że aplikacja Zepp działa w tle.

Jeśli używasz iPhone'a przejdź do obszaru Ustawienia iPhone'a > Powiadomienia > Komunikaty/Aplikacja Zepp > Włącz wszystkie alerty. Upewnij się, że powiadomienia zostały włączone również w aplikacji Zepp.