Jak używać detekcji biegu?

Akcelerometr i nowoczesne algorytmy detekcji biegu, wbudowane w słuchawki, umożliwiają automatyczne wykrywanie i rejestrowanie treningu biegowego nawet bez połączenia z aplikacją Zepp. Aby włączyć tę funkcję, należy dotknąć opcji Wykrywanie biegu na stronie urządzenia.
Po włączeniu tej funkcji należy założyć słuchawki przed bieganiem. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb treningu i będą rejestrować różne parametry, między innymi liczbę kroków i tętno. Po następnym uruchomieniu aplikacji słuchawki automatycznie przekażą zapisane dane na osobiste konto użytkownika.