Co jeżeli aplikacja nie może znaleźć urządzenia?

Jeżeli nie można odnaleźć słuchawek podczas parowania, być może słuchawki nie zostały przełączone do trybu parowania. Aplikacja wyświetli komunikat z prośbą o sprawdzenie stanu kontrolki na etui ładującym. Jeśli kontrolka LED nie miga, przytrzymaj wciśnięty przycisk z tyłu etui ładującego zgodnie z instrukcjami, aż biała kontrolka zacznie migać. Następnie spróbuj ponownie wyszukać i sparować słuchawki.