Jak sparować zegarek Amazfit PowerBuds Pro?

1. Parowanie z urządzeniami z systemem Android:
Otwórz aplikację na telefonie i zarejestruj się lub zaloguj się na swoim koncie.
Wybierz w aplikacji Profil > Moje urządzenia, a następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek Amazfit PowerBuds Pro.
Jeżeli ustanawiasz połączenie pierwszy raz, otwórz pokrywę futerału z ładowarką, poczekaj do chwili, gdy biały wskaźnik ładowania zacznie migać, a następnie wykonaj parowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

2. Parowanie z urządzeniami z systemem iOS:
System iOS działa inaczej niż system Android, dlatego dostępne są dwa rodzaje połączeń słuchawek z telefonem: standardowe Bluetooth i BLE. Standardowe połączenie Bluetooth służy do słuchania muzyki, a połączenie BLE umożliwia połączenie słuchawek z aplikacją Zepp, na przykład w celu konfigurowania ustawień.
Pobierz aplikację Zepp, wypełnij formularz rejestracyjny i zaloguj się w aplikacji. Wybierz Profil > Moje urządzenia, a następnie naciśnij przycisk +Dodaj. Na stronie „Wybierz urządzenia do parowania” naciśnij opcje Słuchawki > Amazfit PowerBuds Pro. Aplikacja automatycznie wyszuka słuchawki znajdujące się w pobliżu. Po wyszukaniu słuchawek aplikacja automatycznie ustanowi połączenie.
W telefonie wybierz Ustawienia > Bluetooth zgodnie z instrukcjami, a następnie znajdź i naciśnij pozycję Amazfit PowerBuds Pro, aby ukończyć standardowe parowanie Bluetooth.
Jeżeli wcześniej ustanowiono połączenie BLE w aplikacji Zepp, wybierz w telefonie Ustawienia > Bluetooth, a następnie znajdź i naciśnij pozycję Amazfit PowerBuds Pro, aby ukończyć parowanie Bluetooth.
Jeżeli aplikacja Zepp jeszcze nie była używana, naciśnij przycisk znajdujący się na tylnym panelu futerału z ładowarką i przytrzymaj go przez trzy sekundy do chwili, gdy biały wskaźnik zacznie migać, a następnie w telefonie wybierz Ustawienia > Bluetooth i włącz funkcję. Spowoduje to wyszukanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. Dotknij pozycji Amazfit PowerBuds Pro na liście, aby dokonać parowania.
Jeżeli urządzenia zostały sparowane i konieczne jest użycie słuchawek, wystarczy wyjąć je z futerału i poczekać na automatyczne zainicjowanie połączenia z telefonem przez urządzenie.