Jak instalować i usuwać aplikacje?

1) Instalowanie aplikacji: po połączeniu zegarka z telefonem uruchom aplikację Zepp, wybierz Profil > Moje urządzenia > Sklep z aplikacjami, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz pobrać i zainstalować, lub zaktualizuj zainstalowaną aplikację do najnowszej wersji.
2) Usuwanie aplikacji: Utrzymaj połączenie zegarka z telefonem. Otwórz aplikację Zepp, wybierz pozycje Profil > Amazfit GTR 4 > Sklep z aplikacjami > Zarządzaj > Usuń aplikację, a następnie dotknij pozycji Potwierdź, aby usunąć aplikację.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.