Jak włączyć funkcję Poranny raport?

Po włączeniu porannego raportu urządzenie będzie przesyłać dane co rano. W ramach przygotowań do nowego dnia możesz szybko przejrzeć najważniejsze informacje (takie jak pogoda, dane dotyczące treningu i zdrowia oraz sprawy osobiste).
Funkcję Poranny raport można włączyć albo wyłączyć w obszarze Urządzenie > Ustawienia > Preferencje > Poranny raport. Możesz również wybrać Ustawienia zawartości, aby dostosować zawartość Porannego raportu i kolejność wyświetlania informacji. Gdy telefon jest połączony z urządzeniem, dostęp do poniższych ustawień snu można też uzyskać w aplikacji Zepp, wybierając opcje Profil > Amazfit GTR 4 > Ustawienia zegarka > Poranny raport.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.