Jak korzystać z funkcji sterowania muzyką?

Aby lepiej wykorzystać zegarek do sterowania odtwarzaniem muzyki w telefonie, należy sprawdzić, czy:
1) Zegarek i telefon są połączone, a aplikacja Zepp działa w tle. W aplikacji Zepp wprowadź odpowiednie ustawienia w obszarze Profil > Amazfit GTR 4 > Uprawnienia do działania w tle, aby unikać czyszczenia lub przechwytywania procesów przez aplikacje do szybkiego czyszczenia pamięci lub niektóre programy do zarządzania w systemie Android.
2) Zostało przyznane uprawnienie do czytania powiadomień. W aplikacji Zepp przejdź do obszaru Profil > Amazfit GTR 4 > Powiadomienia i przypomnienia, aby włączyć uprawnienie do odczytu powiadomień, dzięki czemu zegarek będzie mógł uzyskiwać informacje o utworach.
3) Uruchom odtwarzacz muzyki w telefonie. Zegarek będzie automatycznie otrzymywał informacje o aktualnie odtwarzanym utworze i jego stanie.
4) Na ekranie sterowania muzyką w zegarku można wykonywać takie czynności, jak wstrzymywanie, odtwarzanie, przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu oraz zwiększanie i zmniejszanie głośności.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.