Dlaczego dane pogodowe nie są wyświetlane w zegarku?

Zegarek nie aktualizuje danych pogodowych automatycznie. Musisz połączyć zegarek z aplikacją, aby zsynchronizować dane pogodowe. Dane pogodowe można zaktualizować, wykonując następujące czynności:
1) Upewnij się, że ustawiono miejscowość, dla której ma być sprawdzana pogoda. W aplikacji wybierz Profil > Amazfit GTR 4 > Ustawienia pogody.
2) W aplikacji wróć do strony głównej i pociągnij w dół, aby zsynchronizować dane. Po zakończeniu synchronizacji danych przejdź na ekran pogody, aby wyświetlić dane pogodowe dla ustawionej miejscowości.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.