Jak wyłączyć wibrację budzika?

Kiedy budzik zostanie ustawiony, zegarek będzie wibrować o ustawionej godzinie.
Naciśnij górny przycisk zegarka, aby wyłączyć wibrowanie i przełączyć na tryb drzemki, w którym budzik przypomina się co 10 minut. Aby wyłączyć budzik, dotknij przycisku wyłączania na ekranie, kiedy wyświetli się przypomnienie budzika.

If you are searching for the version with another language,please download Chrome browser and use the Google Translation plugin to view this article.